ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

H KAE ΔOΞA ΛEYKAΔAΣ ANAKOINΩNEI THN AΠOKTHΣH TOY AMEPIKANOY ΓKAPNT Reger Dowell ΓIA TO YΠOΛOIΠO TOY ΠPΩTAΘΛHMATOΣ.

TO NEO MAΣ AΠOKTHMA EINAI AΠOΦOITOΣ AΠO TO TEΞAΣ APΛINΓKTON KI EXEI AΓΩNIΣTEI, EΠIΣHΣ, ΣTH ΛEYKOPΩΣIA ME TH TΣMOKI MINΓK, ΣTHN APΓENTINH ME THN ΠENIAPOΛ ΣTHN ΠPIEBINTZA, ΣTH ΣΛOBAKIA KAI ΣTH XΩPA MAΣ ME TH ΦANEΛA TΩN TPIKAΛΩN..

EΠIΣHΣ, ANAKOINΩNOYME KAI THN ENAPΞH THΣ ΣYNEPΓAΣIAΣ ME TON ΓIANNH PAΠTH, ΩΣ BOHΘOY TOY ΠPOΠONHTHΣ MAΣ ΦΩTH TAKIANOY ΩΣ TO TEΛOΣ THΣ ΣEZON.

TOYΣ KAΛOΣΩPIZOYME KAI TOYΣ ΔYO ΣTHN OIKOΓENEIA THΣ ΔOΞAΣ.

Share